مرشدار
دانش و هنر معماری
خلاقیت معماری
ساخت و ساز
خلاقیت معماری
ساخت و ساز
دانش و هنر معماری

طراحی حرفه ای و بهینه معماری (معماری و سازه)

با علم به اینکه آنان ستون های اصلی مرشدار بوده، همواره شایستگی های علمی/ تخصصی و فردی آنان را مد نظر قرار داده و سعی می کنیم انگیزش و یکپارچگی لازم برای فعالیت پویای آنان بعنوان یک تیم حرفه ای طراحی را فراهم کنیم

طراحی حرفه ای و بهینه

برنامه ریزی و اجرای مرشدار

برنامه‌ريزي اجرایی براي مرشدار و در جهت دستیابی به شایستگی، حياتي است. اين طرح‌ها به مغز متفکر مرشدار در فرآيند خلق اثاری ماندگار کمک مي‌کنند، بدين معني که چه چيزي مي‌بايست به دست آید و ما قصد داريم که چگونه آن را به دست آوريم.

خرید بهینه زمین و ملک

مرشدار با افتخار فعاليت خود را با هدف کمک به توسعه فرهنگ اصیل ایرانی در ساخت و ساز های آینده با استفاده از فناوری های نوین در مناطق مختلف و پوشش بخشي از خلا موجود در کشور در زمينه هویت ایرانی ساختمان ها آغاز کرده است.

خرید بهینه زمین و ملک

اجرای مرشدوار

منظور از اجرای مرشدوار، کليه فعاليت هائي است که به برنامه ريزي، ارائه مشاوره در جهت اجراي تمامی مراحل خلق بنای اصیل ایرانی براي همراهان بزرگوار مرشدار، مربوط مي شود. ما در مرشدار براین باوریم که ورود نامناسب به اجرا موجب آشفتگي ذهنيت مخاطبان و عدم اعتماد به تیم اجرایی مرشدار خواهد شد

اجرای مرشدوار

طراحی حرفه ای و بهینه معماری

با علم به اینکه آنان ستون های اصلی مرشدار بوده، همواره شایستگی های علمی/ تخصصی و فردی آنان را مد نظر قرار داده و سعی می کنیم انگیزش و یکپارچگی لازم برای فعالیت پویای آنان بعنوان یک تیم حرفه ای طراحی را فراهم کنیم.

طراحی حرفه ای و بهینه

برنامه ریزی و اجرای مرشدار

برنامه‌ريزي اجرایی براي مرشدار و در جهت دستیابی به شایستگی، حياتي است. اين طرح‌ها به مغز متفکر مرشدار در فرآيند خلق اثاری ماندگار کمک مي‌کنند، بدين معني که چه چيزي مي‌بايست به دست آید و ما قصد داريم که چگونه آن را به دست آوريم.

خرید بهینه زمین و ملک

مرشدار با افتخار فعاليت خود را با هدف کمک به توسعه فرهنگ اصیل ایرانی در ساخت و ساز های آینده با استفاده از فناوری های نوین در مناطق مختلف و پوشش بخشي از خلا موجود در کشور در زمينه هویت ایرانی ساختمان ها آغاز کرده است.

خرید بهینه زمین و ملک

اجرای مرشدوار

منظور از اجرای مرشدوار، کليه فعاليت هائي است که به برنامه ريزي، ارائه مشاوره در جهت اجراي تمامی مراحل خلق بنای اصیل ایرانی براي همراهان بزرگوار مرشدار، مربوط مي شود.

اجرای مرشدوار

پروژه های پایان یافته مرشدار

مرشدار با پشتوانه تجربه طولانی در صنعت ساختمان با بهره گيری از تکنولوژی و دانش فنی روز به عنوان اولين و بزرگترين شرکت ساختمانی با هدف تأمين بخشی از نياز این صنعت در کشور ، افزايش رضايتمندی مشتری ،تحويل به موقع پروژه و شهرت در بازار داخلی و خارجی اقدام به اجرای پروژه ها نموده ، تا دراين صنعت پيشگام و نوآور باشد.

پروژه های پایان یافته

خانواده مرشدار

مرشدار با تکیه بر تیم متعهد و متخصص خود در منطقه خاورمیانه در حال پرورش فرهنگ اصیل ایرانی آمیخته با فناوری های نوین در جهت خلق لحظاتی ناب برای شما همراه بزرگوار می باشد.

روزمرگی های ما

خانواده مرشدار

مرشدار با تکیه بر تیم متعهد و متخصص خود در منطقه خاورمیانه در حال پرورش فرهنگ اصیل ایرانی آمیخته با فناوری های نوین در جهت خلق لحظاتی ناب برای شما همراه بزرگوار می باشد.

روزمرگی های ما
خانواده مرشدار

حمید مرشدی
کیاست

رضا اسماعیلی
والادگر

ابوالفضل آخوندزاده
رایزن

سمانه پناهان

سمانه پناهان
مباشر

فاطمه عربی
نگارگر

علیرضا ابهت
نگارنده

عرفان زمانی
رسانه و نگارگر

سجا خزل
نگارگر و رسانه

مهدیه فروغی نسب
نگارگر

امین فرنام
رسانه و نگارگر

حمید مرشدی
کیاست

رضا اسماعیلی
والادگر

ابوالفضل آخوندزاده
رایزن

سمانه پناهان

سمانه پناهان
مباشر

علیرضا ابهت
نگارنده

عرفان زمانی
رسانه و نگارگر

حسین اهل زاده
فناور

مهدیه فروغی نسب
نگارگر

امین فرنام
رسانه و نگارگر

فاطمه عربی
نگارگر

آخرین دانسته های معماری

پروژه های در حال اجرا

A HOUSE FOR PEACE

خانه ای برای قرار 

مشاهده بیشتر