مرشدار

معنای کامل لحظه های زندگی

مرشدار با افتخار فعاليت خود را با هدف کمک به توسعه فرهنگ اصیل ایرانی در ساخت و ساز های آینده با استفاده از فناوری های نوین در مناطق مختلف و پوشش بخشي از خلا موجود در کشور در زمينه هویت ایرانی ساختمان ها در آبان ماه 1400 آغاز کرده است و با بهره گيري از نيروهاي متخصص داخلي و بين المللي و شبکه همکاران گسترده در سراسر کشور و منطقه خاورميانه، سعي در ايجاد ارزش افزوده و کسب رضايت مخاطبان بزرگوار خود دارد و با توجه به شبکه همکاران خبره و قابل اعتماد اين شرکت که در سراسر منطقه گسترش يافته، مرشدار بهترين گزينه برای بودن در کنار شما ، در راستای خلق بناهای ایرانی می باشد.