تصاویر خانه فیروزه خشت

خانه فیروزه خشت با زمینی به مساحت 180 مترمربع واقع در یزد، بلوار کوثر، در تیرماه سال 1400 ساخته شد.
در طراحی داخلی و خارجی این بنا، از آجرهای فیروزه ای استفاده شده که کیفیت فضایی ایجاد شده توسط آن سبب شد که نام فیروزه خشت برای این خانه منظور گردد.